นโยบายการจัดส่ง การคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้า

Envío

ชำระเงินก่อน 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันนี้
ชำระเงินหลัง 11.30 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

การคืนสินค้าและการเคลมสินค้า

Puede devolver o cambiar el producto dentro de los días 14 si el producto no se ha etiquetado. Y no ha sido usado. Si vienes después de una cita. La compañía se reserva el derecho de devolver o cambiar el producto al cliente.

1 Y no ha sido usado. Artículos con envoltura o envoltura de plástico No debe desgarrarse ni romperse. Los productos deben estar en el paquete original.

2. Nos gustaría cambiar o devolver algunos productos que las personas generalmente no comparten, como zapatos, trapos, mordazas, orejeras, etc. La tienda se negó a cambiar cualquier caso.

Incluyendo los siguientes tipos de bienes.
- Productos comprados a través de cupones.
- Descuento especial Promoción
- Los productos compartidos relacionados con la salud pueden ser contagiosos.

3 La tienda le pedirá un comprobante de recibo. Por favor traiga el recibo junto con el artículo.

4 Por favor, no envíe productos que serán reemplazados o devueltos a la fábrica u otra empresa. Si devuelve el artículo a sí mismo.

5. สินค้าที่จะทำการเคลม สามารถเคลมได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ซื้อไป หากลูกค้ามาเคลมที่ร้านเองให้แสดงใบสร็จให้กับเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าลูกค้านำสินค้าส่งเคลมมาทางไปรษณีย์ท่านจะต้องแนบใบเสร็จมาในกล่องด้วยและจะต้องส่งสินค้าที่จะเคลมมาถึงทางร้านภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ทำการติดต่อเข้ามา มิฉะนั้นทางร้านจะไม่ขอรับเคลม หรือ เปลี่ยนคืน สินค้าให้กับทางลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

Reembolso o reemplazo

Si verifica los criterios. Nos comunicaremos con usted por correo electrónico, teléfono o correo electrónico. Si el producto no cumple con los criterios. Nos apuraremos para regresar también.

1 reembolsará dinero a los clientes. Si el cliente paga en efectivo. Nos pondremos en contacto con usted para devolverle el dinero. Clientes de tarjetas de crédito. Le reembolsaremos dinero dentro de 14 a través de los canales que los clientes pagaron a través de la tarjeta.

2. Si el cliente recibe un reembolso tardío o no es reembolsado.

ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาเช็คยอดเงินผ่านทางธนาคารของลูกค้า และทางบริษัทบัตรเครดิตให้แน่นอนก่อน ปกติบัตรเครดิตจะใช้เวลาในการอัพเดทยอดในเดือนถัดไป หากท่านคิดว่าตกหล่น หรือ ใช้เวลานานเกินไป กรุณาติดต่อที่อีเมล์ sales@lrmsafety.com.

Descuento

Productos que lo cambiarán Debe ser un precio regular. Nos reservamos el derecho de cambiar productos o reembolsar si los clientes compran productos a precios especiales.

Reemplazo

เราจะเปลี่ยนสินค้าให้ หากสินค้านั้นเสียหายจากโรงงาน สินค้าที่ไม่ควรจะเสียก่อนถึงมือลูกค้า หากท่านต้องการร้องเรียน เคลม ทำการการเปลี่ยนคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ sales@lrmsafety.com หรือ ติดต่อพนักงานขายของท่าน

ของขวัญ

Si su artículo ha sido enviado como un regalo. Si quieres cambiar el tamaño Cambiar producto Reembolsaremos o intercambiaremos el artículo al envío especificado. Si tenemos que enviarlo. Tengo un correo electrónico para avisarte. Ya hemos regresado

Si el artículo no figura como artículo de regalo, cuando lo compre, reembolsaremos o intercambiaremos el artículo. Habrá una notificación al destinatario sobre el reemplazo o la devolución.

Devoluciones

Por favor regrese a 42 / 11 6 12150 XNUMX XNUMX Tailandia

Los clientes son responsables del costo de devolución, cambio o reclamación. No seremos responsables de los costos de envío. Si desea devolver un producto o cambiar un producto. Tendremos que deducir los gastos de envío o los gastos de envío adicionales.

Depende de la distancia, dirección de envío. El tiempo de entrega puede variar según la distancia postal.

Si envía un producto que cuesta más que 1,000, debe enviarlo por EMS para asegurarse de que existe un seguro por correo perdido. Si su artículo es devuelto porque no está en casa o por correo, diríjase a su dirección de envío. Pero el destinatario no está en casa. Los bienes pueden rebotar. No seremos responsables de los costos.

==================================================